Mail, na ktrorý môžte posielať svoje poznatky a skúsenosti s prácou a liečiteľstvom Jána Pravdu:

pyramida@janpravda.sk

Niektoré z Vašich mailov budú zverejňované.

Upozornenie: mailová adresa neslúži na objednávanie pacientov ani konzultácie daných problémov, príp. chorôb!!!

Pán Ján Pravda nie je prevádzkovateľom tejto stránky, preto ani nie je možný priamy kontakt na pána Pravdu.

Je však možné objednať sa do ordinácie:

Pondelok - Piatok

od 08.00 hod. do 15.00 hod.

v NITRE - Robotnícka ulica č. 451/14

(POD KALVÁRIOU) 

na novom telefónnom čísle:


0915 989 239

(Problémy spojiť sa na tomto čísle sú spôsobené vyťaženosťou ordinácie)