posol z budúcnosti (139 MB)

Rozhovor s Jánom Pravdom vo VTV 1 (159 MB)

Hostia - Soňa Hudecová, Beáta Renertová, Milena Rázgová

(basketbalistky Slovana Bratislava)

Rozhovor s Jánom Pravdom vo VTV 2 (154 MB)

Hostia - Róbert Zmelík (desaťbojár - olymlijský víťaz)

Rozhovor s Jánom Pravdom vo VTV 3 (186 MB)

Hostia - Plk. Doc. Ing. Zdislav Exnár, Csc (vedecký pracovník)