Tu si môžete stiahnuť niektoré seansy Jána Pravdu odvysielané v médiách, ktoré budeme postupne aktualizovať.

 

Seansa 01 – Pyramídy vo vesmíre I.

Seansa 02 – Pyramídy vo vesmíre II.

Seansa 03 – Tých ktorých ruší

Seansa 04 – Rok 2000, dvadsiate storočie

Seansa 05 – Daj do mojích úst slová pravdy

Seansa 06 – Najväčšou mojou túžbou je nájsť správny prístup

Seansa 07 – Nech je v mojom srdci láska

Seansa 08 – Seansa v troch časoch (rozrieštený čas)

Seansa 09 – Ľudia dvadsiateho storočia

Seansa 10 Čas a priestor

Seansa 11 – Prítomnosť nie je schopná pochopiť moje slová

Seansa 12 Všetko, čo prežívate počujete a vidíte prichádza z hviezd

Seansa 13 – Všetko čo budete počuť z mojich úst je pre vaše dobro

Seansa 14 – To tajomné neprepadané v človeku je jeho duša

Seansa 15 – Prial by som si aby ste sa všetci cítili slobodne

Seansa 16 – Ľudská podstata je vo vašom myslení

Seansa 17 V tomto čase a priestore sú sily, ktoré sa prebúdzajú v nás i mimo nás

Seansa 18 Čas neúprosne plynie

Seansa 19 Čas v blízkosti vás sa začne meniť

Seansa 20 – Píše sa rok 2000

Seansa 21 Čas prenikajúci do vašich duší

Seansa 22 – Dlhšiu dobu nás pozorujete

Seansa 23 – Budú moje slová súčasníkmi pochopené?

Seansa 24 – Pôsobenie času a priestoru

Seansa 25 – Vysoké frekvencie dopadajúce na našu zem

Seansa 26 – Moje slová neprichádzajú len vašími zmyslami

Seansa 27 – Moje slová prichádzajú ako prúd čistej vody

Seansa 28 – Stojí ma neskutočne veľa námahy

Seansa 29 – V ľudskom srdci a ľudskej duši

Seansa 30 – Daj do mojich úst slová pravdy

Seansa 31 – Vnímame vás ktorí cestujú časom

Seansa 32 – Do svojej duše dajte pokoj a mier

Seansa 33 – Priestor, čas, gravitácia

Seansa 34 – Nech vaše srdcia a vaše duše sú naplnené mierom

Seansa 35 Kto vlastne si

Seansa 36 – Pre ľudí ste nepochopiteľní

Seansa 37 – Skoncetrujte sa len do jedného bodu

Seansa 38 – Rok 2000, dvadsiate storočie

Seansa 39 Nepočúvajte mňa, ale seba

Seansa 40 – Minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Seansa 41 – Čas neúprosne plynie

Seansa 42 – Rok 2000, dvadsiate storočie II

Seansa 43 – Tieto príjemné chvíle pohody

Seansa 44 – Obklopuje nás modrý svet

Seansa 45 Správy pre budúcnosť

Seansa 46 – Rok 2000, dvadsiate storočie III

Seansa 47 Šedá hmlovina, tajomstvo života

Seansa 48 – Vychádzate z tajomných priestorov

Seansa 49 – Priestor, ktorý neustále dáva možnosti

Seansa 50 – Ak pôjdete cestou svetla

Seansa 51 – Pravda o nás je vo hviezdach

Seansa 52 – Oheň, vzduch, voda

Seansa 53 – Pýtam sa ťa, čas a priestor

Seansa 54 – Rok 2000, dvadsiate storočie IV

Seansa 55 – Oceán hviezd

Seansa 56 – Kam sa uberáš, ľudstvo 20teho storočia

Seansa 57 – Rozhovor v rádiu Nitra