I. ČASŤ

II. ČASŤ

III. ČASŤ

IV. ČASŤ

V. ČASŤ

Ján Pravda – o čase

Ján Pravda – o liečbe energiou

Ján Pravda - o ľuďoch a Vesmíre

Ján Pravda – o pyramíde

Ján Pravda – o svojom živote

Ján Pravda - zážitky jeho pacientov